Filoverføring

Har du Spørsmål

Kontakt oss:

FAQs

Levere filer til trykk

Den enkleste og sikreste måten å sende store filer på er Wetransfer .

Skriv post@grafo.no ​​som mottakerens e-postadresse, din e-postadresse og klikk på det blå plusset for å laste opp filene. Da mottar vi et e-post varsel med  muligheten til å laste ned filer med en gang

PDF – Portable Document Format eies av Adobe og er ment å være plattformuavhengig. Det vil si at du med Acrobat Reader (gratis) kan lese PDF-filer uavhengig hva slags plattform du sitter på eller hvor PDF-filen kommer fra.
PDF støtter dessuten vektor og bitmap i tillegg til dokumentsøk og elektroniske linker.
PDF er det mest brukte filformatet i trykksammenheng. Det er dette filformatet vi ønsker å motta når du sender filer til trykk.

FAQs

Viktige sjekkpunkter når du skal sende PDF-filer til trykk

Samme bilde, men to materialer og trykkmaskiner? Vi bruker fortsatt alltid den samme filen.

For å unngå hvite «glis» etter renskjæring av trykksaker med farger/bilder/ illustrasjoner helt ut i kanten av trykket, må disse elementene legges 3 mm utenfor nettoformatet. Dette kalles gjerne for bleed.

Dette er en grønn «usynlig»/ikke-utskrivbar» strek som blir automatisk lagt inn når en lager PDF. Vi bruker den for å se nettoformatet, som er det du sitter igjen med når trykksaken blir skjært i henhold til skjæremerkene. For å se denne må du aktivere «Show art, trim & bleed boxes» i innstillinger

Vi må ha dette for lettere å se formatet trykksaken skal være i.