Filoverføring

Har du Spørsmål?

Kontakt oss:

FAQs

Levere filer til trykk

Den enkleste og sikreste måten å sende store filer på er Wetransfer .

Skriv post@grafo.no ​​som mottakerens e-postadresse, din e-postadresse og klikk på det blå plusset for å laste opp filene. Da mottar vi et e-post varsel med  muligheten til å laste ned filer med en gang

PDF – Portable Document Format eies av Adobe og er ment å være plattformuavhengig. Det vil si at du med Acrobat Reader (gratis) kan lese PDF-filer uavhengig hva slags plattform du sitter på eller hvor PDF-filen kommer fra.
PDF støtter dessuten vektor og bitmap i tillegg til dokumentsøk og elektroniske linker.
PDF er det mest brukte filformatet i trykksammenheng. Det er dette filformatet vi ønsker å motta når du sender filer til trykk.

FAQs

Viktige sjekkpunkter når du skal sende PDF-filer til trykk

Samme bilde, men to materialer og trykkmaskiner? Vi bruker fortsatt alltid den samme filen.

For å unngå hvite «glis» etter renskjæring av trykksaker med farger/bilder/ illustrasjoner helt ut i kanten av trykket, må disse elementene legges 3 mm utenfor nettoformatet. Dette kalles gjerne for bleed.

Dette er en grønn «usynlig»/ikke-utskrivbar» strek som blir automatisk lagt inn når en lager PDF. Vi bruker den for å se nettoformatet, som er det du sitter igjen med når trykksaken blir skjært i henhold til skjæremerkene. For å se denne må du aktivere «Show art, trim & bleed boxes» i innstillinger

Vi må ha dette for lettere å se formatet trykksaken skal være i.

Dette gjelder ikke storformat, da det som regel her er vanskelig å få bilder i store formater med oppløsning med 300 dpi i skala 1:1. Som en «tommelfingerregel» sier vi 100 dpi eller høyere på storformat.

Hvis den leveres i annen størrelse må det oppgis og gjerne merkes i filnavn med f.eks 10%

Unntak er trykksaker som falses flere ganger, f.eks. en 6 siders folder eller et omslag.

Tro det, eller ei, men sort er ikke bare sort, når man setter sammen fire farger i en trykkmaskin. Sørg for at sort, K i CMYK, er 100% og alt annet er fjernet.

Hvis man bruker farger som er definert som RGB er det ikke alltid de blir konvertert til CMYK på en måte som fungerer optimalt på trykk. Bruk derfor helst farger som er definert som CMYK.

Det hender noen ganger en tar feil av fargene «Svart/Black» og «Register/Registration» i InDesign. Det som skjer da er at en får 100% (Register) av hver av trykkfargene der det skulle vært kun «Svart» farge på teksten. Trykkbildet vil da se kraftigere ut og i verste falle får en misspassning.